Zatrudnienie małżonka wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.

Przyjrzyjmy się dzisiaj sytuacji pracownika zatrudnionego w jednoosobowej spółce z o.o. Załóżmy, że Pani Klementyna – jedyny wspólnik spółki z o.o. i jedyny członek zarządu tej spółki – zatrudniła w

Share
MS: Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym zwiększą bezpieczeństwo prawne spółek

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości Rząd przyjął 22 marca br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Nowe rozwiązania

Share
Zgłoszenie ulgi na start na niewłaściwym formularzu lub z niewłaściwym kodem

Nie daj sobie wmówić, że omyłkowe złożenie niewłaściwego formularza lub zgłoszenie się do ZUSu z błędnym kodem, pozbawia Cię możliwości skorzystania z ulgi na start. Dlaczego? Osoby, które chcą skorzystać

Share
Komu przysługuje ulga na start? Ulga na start zgłoszona po terminie

Ulga na start została określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jego treścią: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje

Share
Upadłość konsumencka a umorzenie składek ZUS

W aktualnym stanie prawnym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć m.in. osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jak i były przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem złożenia

Share

Nie wszyscy wspólnicy spółek z o.o. są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Zasadą jest, że obowiązek taki posiada wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

Share