Kredyt frankowy a rozwód

Rozwiedzeni małżonkowie, którzy nie mogą porozumieć się, co do wspólnego zakwestionowania umowy, często rezygnują z wystąpienia do sądu, wychodząc z założenia, iż uniemożliwia im to skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Tymczasem

Share
Kredyt frankowy – ile rozpraw?

Przed wystąpieniem do sądu o unieważnienie kredytu frankowego, kredytobiorcy obawiają się, że będzie wiązało się to z dużą liczbą rozpraw, w których będą musieli brać udział, co kolidować może z

Share
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytów frankowych

Klienci chcąc pozwać bank w związku ze swoim kredytem frankowym zastanawiają się, czy ich roszczenia nie są już przedawnione. Jest to kwestia niezwykle istotna, bowiem rzutuje na finalne rozstrzygnięcie Sądu

Share
Spłacony kredyt frankowy, czy można wystąpić do sądu?

Kredytobiorcy, którzy spłacili swój kredyt niejednokrotnie zastanawiają się, czy mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Wskazać należy, iż obecnie nie budzi wątpliwości, że spłata kredytu nie wyklucza możliwości wystąpienia

Share
Kredyt frankowy ugoda z bankiem, czy warto?

W związku z coraz większą ilością spraw sądowych z udziałem frankowiczów, niektóre banki zdecydowały się na propozycję ugodowe, celem zakończenia sporu. Zważywszy na prokonsumenckie orzecznictwo europejskie, polityka ugodowa zapobiegać ma

Share
Pozew banku o zwrot kapitału- czy należy się obawiać?

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, rozliczenie nieważnej umowy powinno opierać się na teorii dwóch kondykcji. Teoria ta polega na tym, że każda ze stron procesu, tj. bank i kredytobiorca

Share
Czy prowadzenie działalności przez kredytobiorcę uniemożliwia unieważnienie umowy?

Kredytobiorcy prowadzący działalność, często rezygnują z możliwości unieważnienia umowy kredytu frankowego, obawiając się, iż nie mogą skorzystać z ochrony przyznanej im przez przepisy unijne. Tymczasem sam fakt wykonywania działalności gospodarczej

Share
Po co unieważniać umowę kredytu frankowego?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy wnieść pozew w sprawie frankowej o unieważnienie umowy kredytu frankowego, poniżej przedstawiam Ci kilka przykładowych korzyści, które wiążą się z wniesieniem sprawy do sądu.

Share
Jak przygotować się do rozprawy w sprawie frankowej?

Sprawa frankowa – unieważnienie umowy kredytu frankowego. Przygotowując się na rozprawę w sprawie frankowej, warto wiedzieć jakich pytań można się spodziewać na sali sądowej. Pytania, podczas przesłuchania kredytobiorców, zadaje zarówno

Share
Do jakiego sądu konsument może złożyć pozew w sprawie frankowej?

Do jakiego sądu konsument może złożyć pozew w sprawie frankowej? (pozew konsumenta przeciwko bankowi) Od 15 kwietnia 2023 r. sądem właściwym do rozpoznania spraw frankowych jest wyłącznie sąd, w którego

Share