KIEDY ROZWÓD JEST NIEMOŻIWY? Cz. III Wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu

W poprzednich artykułach pisałam o tym, że przeszkodą do otrzymania rozwodu może być uszczerbek dla dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Share
KIEDY ROZWÓD JEST NIEMOŻLIWY? Cz. II Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

W ostatnim artykule pisałam o tym, że przeszkodą do otrzymania rozwodu może być ustalenie przez sąd, że przez rozwód mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Dzisiaj przybliżę Państwu drugą

Share
KIEDY ROZWÓD JEST NIEMOŻLIWY? Cz. I Uszczerbek dla dobra wspólnych małoletnich dzieci

Nie zawsze sprawa rozwodowa zakończy się wyrokiem orzekającym rozwód małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje kilka sytuacji, w których rozwód jest niedopuszczalny. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednej z przesłanek wykluczających rozwód,

Share
Podział majątku po rozwodzie – jakie składniki majątkowe podlegają podziałowi?

Nie każdy składnik majątkowy nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa do majątku wspólnego, będzie podlegał podziałowi. W skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi wchodzą składniki majątkowe (postanowienie Sądu Najwyższego z

Share
Rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny

Bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których jeden z małżonków otrzymał od rodziców określoną kwotę pieniężną (darowiznę), którą w całości lub części przeznaczył na zakup nieruchomości do majątku wspólnego

Share
Piecza naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie polega na tym, że małoletnie dziecko podlegające władzy rodzicielskiej obojga rodziców, przebywa u nich „naprzemiennie” przez podobne okresy i podlega wtedy ich opiece. Wspólne

Share
Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód jest pismem procesowym, w którym pozwany małżonek wyraża swoje stanowisko względem pozwu rozwodowego i sprawy rozwodowej. Pismo procesowe – odpowiedź na pozew rozwodowy, powinno spełniać

Share
Kontakty z dzieckiem w Dzień Dziecka

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd nie orzeka o kontaktach z dzieckiem w sytuacji, w której małżonkowie złożyli do sądu zgodny wniosek w

Share
Podział majątku po rozwodzie – jak ustalić wartość składników majątkowych podlegających podziałowi?

Małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa, do majątku wspólnego, wartościowe rzeczy, np. nieruchomości, samochody, dzieła sztuki, wartościowy sprzęt AGD. Po rozwodzie chcieliby dokonać podziału majątku wspólnego przed sądem. Jak ustalić

Share
Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Osoby, które zgłaszają się do mojej kancelarii ze sprawami rozwodowymi, często pytają mnie, czy podczas procesu o rozwód dojdzie do podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Często Klienci myślą,

Share