Rozwód – pytania do świadków

Czy muszę wnioskować o przesłuchanie świadków w sprawie rozwodowej? To pytanie bardzo często pojawia się w fazie przedrozwodowej, kiedy klienci przygotowują się do rozwodu i chcą zebrać dowody przemawiające na

Share
Jak wygląda umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Przepisy nie nakładają obowiązku zwarcia umowy przedwstępnej kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie ustnej czy też w zwykłej formie pisemnej

Share
Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości: Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp do centralnej

Share
Trzynasta emerytura – kiedy? czy trzeba składać wniosek?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Wypłaty tegorocznej trzynastej emerytury rozpoczęły się 1 kwietnia. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi pieniądze trafią łącznie do 5 mln emerytów i rencistów. W sumie

Share
Zatrudnienie małżonka wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.

Przyjrzyjmy się dzisiaj sytuacji pracownika zatrudnionego w jednoosobowej spółce z o.o. Załóżmy, że Pani Klementyna – jedyny wspólnik spółki z o.o. i jedyny członek zarządu tej spółki – zatrudniła w

Share
Reforma przepisów o nieletnich przyjęta przez rząd

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości: Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy, które trafią teraz do Sejmu,

Share
MS: Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym zwiększą bezpieczeństwo prawne spółek

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości Rząd przyjął 22 marca br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Nowe rozwiązania

Share
MS: Reforma Kodeksu karnego

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości: Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w

Share
Zgłoszenie ulgi na start na niewłaściwym formularzu lub z niewłaściwym kodem

Nie daj sobie wmówić, że omyłkowe złożenie niewłaściwego formularza lub zgłoszenie się do ZUSu z błędnym kodem, pozbawia Cię możliwości skorzystania z ulgi na start. Dlaczego? Osoby, które chcą skorzystać

Share
Komu przysługuje ulga na start? Ulga na start zgłoszona po terminie

Ulga na start została określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jego treścią: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje

Share