Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości: Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp do centralnej

Share