Jak wygląda umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Przepisy nie nakładają obowiązku zwarcia umowy przedwstępnej kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie ustnej czy też w zwykłej formie pisemnej

Share
Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości: Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp do centralnej

Share