side-area-logo

Czy prowadzenie działalności przez kredytobiorcę uniemożliwia unieważnienie umowy?